Bli medlem

Hur blir man medlem?

För att bli medlem behöver man inte äga eller bygga en amatörbyggd personbil, alla intresserade är välkomna !

Betala in årsavgiften 250:- till postgiro 36 74 42-1 (denna avgift gäller per kalenderår)

Skicka sedan ett e-postmeddelande till kassorn@locostsweden.se med uppgift om fullständigt Namn, Adress, Telefonnummer och ditt Användarnamn på forumet.

Det är viktigt att du anger ditt användarnamn på forumet om du har ett sådant då du kommer få tillgång till delar som bara är för medlemmar.

Stadgar för Locost Sweden/LocostMK