Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Locost Sweden behandlar och skyddar dina personuppgifter. Då vi samlar in information av dig på olika sätt beroende på om du är klubbmedlem, forummedlem eller både och, så redovisar vi i detta dokument båda dessa typer.

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen för Locost MK är ansvarig för personuppgifter, kontakt sker via brev eller e-mail enligt nedan:

Locost MK
c/o Micke Lvov
Dragsåsvägen 6
352 50 Växjö
styrelsen@locostsweden.se

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du väljer att registrera dig som klubbmedlem hos oss, loggar in i Forumet (samt vårt interna medlemsregister) och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, adress, e-postadress och/eller ditt telefonnummer.

Vi samlar in information från dig när du väljer att registrera dig som medlem på vårt forum, loggar in, skapar trådar, skriver inlägg, lägger upp bilder, deltar i omröstningar och/eller du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar din e-postadress och/eller bilder.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive IP-adress, uppgifter om program och hårdvara, och den begärda sidan.

Personuppgifter som vi behandlar

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som klubbmedlem är:

 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Medlemsnummer
 • IP-adress och information om din användning av Locost forumet

 

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som forummedlem är:

 • E-post
 • Ev. bilder du själv publicerar på vår webbplats.
 • IP-adress och information om din användning av Locost Sweden's webbplats

 

Användning av information

Vi använder dina personuppgifter för att kunna:

 • Ge dig de förmåner du får som medlem
 • Skicka medlemsinformation till dig via e-post och/eller SMS.
 • Skicka medlemsinformation till dig via vanlig post.
 • Kontakta dig

Utlämnande till tredje part

Vi lämnar aldrig ut personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva våra system. Exempelvis vår serverleverantör och/eller e-postleverantör.

Informationsskydd

Vi skyddar dina personliga uppgifter via behörighetskontroll för de medarbetare som har tillgång till våra olika system. Dina lösenord sparas alltid krypterade för din säkerhet. De servrar som används för att hantera och/eller lagra personligt identifierbar information finns i en säker miljö.

Dina rättigheter

Locost MK kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har registrerade om dig.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Du kan själv rätta de flesta av dina personuppgifter beträffande ditt klubbmedlemskap i vår Portal. Alternativt kontakta klubben för hjälp med rättelsen.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart kan radera uppgifterna i på grund av bokförings- och skattelagstiftning.
  • Detta innebär att ditt forumkonto kommer bli raderat/anonymiserat till motsvarande "Guest"-konto men inlägg och bilder ligger kvar.
   Finns det bilder eller annan information som ger möjlighet till personlig identifiering så tas dessa bort från forumet efter begäran från auktoriserad person (dvs av dig innan kontot raderas)

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du försett oss med för att skicka information, nyhetsbrev, uppdateringar angående trådar du valt att följa och/eller i likande fall. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Överföring till land utanför EU/EES

Vi anlitar även vissa leverantörer som har sin verksamhet utanför EU, i ett så kallat tredjeland, för att kunna tillhandahålla tjänster och information till dig. Vi följer i våra avtal med tredje part de regelverk som är gällande. Mera information om regelverk och lagkrav finns på Datainspektionens och EU-kommissionens webbsidor.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår dataskyddspolicy.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna dataskyddspolicy, dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Se vår kontaktinformation här nedan.

Locost MK
styrelsen@locostsweden.se